De nye læreplanmålene

Da vi trykket 5. opplag av Ny agenda, gjorde vi noen endringer i teksten i boka. Blant annet satte vi inn de nye læreplanmålene på de fem delsidene. De som bruker opplag 1 til 4 av boka, kan skrive ut delsidene og lime dem inn. (Hak av Actual size under Size Options så får du sida i riktig størrelse.)

Arbeidsbok på nett

Ny agenda har egen arbeidsbok. Den er delt inn i kapitler som grunnboka og lagt ut som VEDLEGG under de enkelte kapitler.


Velkommen til Ny agenda på nett

Omslaget til Ny agenda 2009. Design: Ingunn Framgården.Omslaget til Ny agenda 2009. Design: Ingunn Framgården.

Her finner du tilleggsstoff til læreboka Ny agenda.

Nettsidene følger kapittelinndelingen i læreboka. Klikk deg inn på en kapittelside og gå derfra til oppgaver og nettressurser til det enkelte kapittel. Nederst på alle nettsider finner du en peker til læreplanen i samfunnslære, et utvalg blindkart og søkerute for Wikipedia.

En egen fane til venstre er merket For læreren. Her kan læreren finne forslag til undervisningsopplegg og andre nyttige ressurser. Disse sidene må du ha passord for å komme inn på.

Sommeren 2013 fikk faget ny læreplan. På lærersiden har vi laget en veiledning i hvordan du kan bruke bok og nettsted sammen med den nye læreplanen.

Vi håper at både lærere og elever vil ha glede og nytte av sidene. Send oss gjerne kommentarer til nettstedet og meld fra om du finner feil eller har forslag til stoff som du mener vi burde ha.

Nytt august 2015: årsplaner og undervisningsopplegg lagt ut på lærersiden.

Nettressurser

SNL: Skoleressurser for valget 2013

http://meta.snl.no/Skoleressurs_for_valget_2013

Tinget (Stortingets nettsted for ungdom)

http://www.tinget.no/

NRKs skolesider i samfunnsfag

http://nrk.no/skole/emnedetalj?topic=oid:T22115

Skolenettet fra Utdanningsdirektoratet

http://www.skolenettet.no/Web/Templates/Pages/Subject.aspx?id=5173&epslanguage=NO&scope=VGO

Hvor hender det?

http://hvorhenderdet.nupi.no/

Gratis og i nytt format på nett

Norske aviser på nett

http://houses-europe.com/norske-aviser/

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 01.09.2015

© Cappelen Damm AS