Kriminaliteten i Norge (Læreplanmål 2d)

2d analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep, drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer

Bruk nettressursene under og svar på spørsmålene.

Oppgave

 1. Forklar forskjellen på forseelser og forbrytelser.
 2. Hvor omfattende er kriminaliteten i Norge i dag?
 3. Hvordan har kriminaliteten utviklet seg i de siste tiårene?
 4. Hvilke typer lovbrudd er mest vanlige?
 5. Hvordan fordeles lovbruddene etter gjerningspersonenes kjønn og alder?
 6. Hvor stor er kvinnenes andel for:
  • Totalt antall straffede
  • Straffede for forseelser
  • Straffede for forbrytelser
  • Innsatte i fengsler
 7. Hva er typiske for kvinners kriminalitet?
 8. Hva er forskjellen mellom menn og kvinner når det gjelder å være utsatt for vold?
 9. Hvorfor tror du kvinner er mest engstelig for vold?

Nettressurser

SSB: Gjerningsmannen sjelden kvinne. Om kvinner og kriminalitet

http://www.ssb.no/emner/00/02/10/ola_kari/krim/

SSB: Lovens korte arm

http://www.ssb.no/norge/krim.pdf

SSB: Lovbrudd anmeldt, etter lovbruddsgruppe 1993–2008

http://www.ssb.no/emner/03/05/a_krim_tab/tab/tab-2009-03-17-01.html

SSB: Anmeldte lovbrudd 2012

http://www.ssb.no/emner/03/05/lovbrudda/

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 17.09.2013

© Cappelen Damm AS