Kapittel 7: Veier til politisk innflytelse

Stemmeretten er en demokratisk rettighet vi kan bruke hvis vi vil være med på å bestemme hvem som skal sitte i de folkevalgte organene. Ved stortingsvalgene må du være norsk statsborger for å delta, men ved lokalvalgene er det nok at du har bodd 3 år sammenhengende i Norge. I dag ser vi dessverre at stadig færre deltar ved valgene, særlig ved kommune- og fylkestingsvalgene.

Aksjoner og demonstrasjoner er en kanal for å oppnå politisk innflytelse. Her fra en demonstrasjon mot nedleggesle av en skole i Tingvoll, Møre og Romsdal. Foto: Kjell Herskedal / Scanpix.Aksjoner og demonstrasjoner er en kanal for å oppnå politisk innflytelse. Her fra en demonstrasjon mot nedleggesle av en skole i Tingvoll, Møre og Romsdal. Foto: Kjell Herskedal / Scanpix.

Det er medlemmene i partiene som nominerer folk til valglistene. I Norge har vi forholdstallsvalg. Det vil si at det er samsvar mellom det antallet stemmer partiet får, og antallet representanter de får inn.

Mange nordmenn er medlem av organisasjoner som har politisk innflytelse på politiske beslutninger. Men vi kan også delta mer direkte politisk gjennom ulike aksjoner eller demonstrasjoner som ofte er protester før og etter lovlige fattede vedtak. Massemediene har politisk innflytelse ved at de kan ta opp bestemte politiske saker, det vil si sette saker på dagsordenen. I dag har vi dessuten mange profesjonelle informasjonsrådgivere (lobbyister) som øver innflytelse på politikerne.

Nettressurser

SNL: Skoleressurser for valget 2013

http://meta.snl.no/Skoleressurs_for_valget_2013

Wikipedia: Stortingsvalget 2013

https://no.wikipedia.org/wiki/Stortingsvalget_2013

NSD: Resultater fra skolevalgene

http://www.samfunnsveven.no/skolevalg/resultat.html

Valgforsker Bernt Aardals hjemmeside med bl.a. valgstatistikk og meningsmålinger

http://www.aardal.info/

Akademikerne

http://www.akademikerne.no/

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

http://www.lo.no/

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

http://www.ys.no/

Bellona

http://bellona.no/

Framtiden i våre hender

http://www.fivh.no/

Frelsesarmeen

http://www.frelsesarmeen.no/

Miljøheimevernet

http://www.gronnhverdag.no/

Natur og Ungdom

http://www.nu.no/

Norges Bondelag

http://www.bondelaget.no/

Norges Naturvernforbund

http://www.naturvern.no/

Norsk Folkehjelp

http://ips.idium.no/folkehjelp.no/

Redd Barna Ungdom

http://www.press.no/

Røde Kors

http://www.redcross.no/

Europabevegelsen

http://www.europabevegelsen.no/

Nei til EU

http://www.neitileu.no/

Ungdom mot EU

http://www.umeu.no/

Mediebedriftenes landsforening

http://www.mediebedriftene.no/

Medierådgiver Geelmuyden.Kiese

http://www.geelmuyden-kiese.no/

Medierådgiver Apeland Informasjon

http://www.apeland.no/

Markedsundersøkelser: ACNielsen Norge

http://www.acnielsen.no/

Markedsundersøkelser: TNS Gallup

http://www.tns-gallup.no/

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 18.03.2017

© Cappelen Damm AS