Kapittel 8: Hva kan true demokratiet?

 

Politikerne krangler seg imellom i valgkampen (2005), mens velgerne står på sidelinja. Kjenner du igjen politikerne? Karikaturtegning av Herb. i Oppland Arbeiderblad.Politikerne krangler seg imellom i valgkampen (2005), mens velgerne står på sidelinja. Kjenner du igjen politikerne? Karikaturtegning av Herb. i Oppland Arbeiderblad.

Valgdeltakelsen er et mål på om demokratiet fungerer. I dag ser vi dessverre at stadig færre deltar ved valgene. Noen flere deltar ved stortingsvalgene enn ved kommune- og fylkestingsvalgene. Blant innvandrerbefolkningen er valgdeltakelsen også lav, men øker jo lenger folk har bodd i Norge. Politikerforakt og avstand mellom velgernes og de folkevalgtes verden fører til avmakt. Dessuten ser vi et økende ekspertstyre og maktkonsentrasjon som gjør at de folkevalgte ikke har den styringen med samfunnsutviklingen som vi gjerne tror. Internasjonaliseringen av økonomien fører til at norske politikere i mindre grad kan styre norsk økonomi og sysselsetting. Norske politikeres makt blir også begrenset av internasjonale konvensjoner Norge må følge. Dessuten må Norge følge EU-direktiver fordi vi er med i EØS.

Hvordan vi skal ta vare på og utvikle demokratiet i framtida, er en stor utfordring. Folk er engasjerte i mange politiske saker, og politikerne bør lytte og bidra til at viktige beslutninger tas i åpne demokratiske fora.

Nettressurser

Valgforsker Bernt Aardals hjemmeside med bl.a. valgstatistikk og meningsmålinger

http://www.aardal.info/

Arena - Europastoff

http://www.arena.uio.no/

ATTAC Norge

http://www.attac.no/

Europabevegelsen

http://www.europabevegelsen.no/

Nei til EU

http://www.neitileu.no/

Ungdom mot EU

http://www.umeu.no/

Lovdata: Sammendrag på norsk av vedtak i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg

http://www.lovdata.no/avg/emdn/index.html

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 10.03.2017

© Cappelen Damm AS