Kapittel 11: Etablering av bedrifter

Watch Me var den beste ungdomsbedriften på regionmessa på Hadeland i 2005. Foto: Annika Birkelund / Oppland Arbeiderblad.Watch Me var den beste ungdomsbedriften på regionmessa på Hadeland i 2005. Foto: Annika Birkelund / Oppland Arbeiderblad.

Man må ikke være noen oppfinner eller Petter Smart for å etablere en ny bedrift. De fleste bedriftsetableringer skjer innenfor vanlige bransjer, man kan for eksempel starte en frisørsalong, en kiosk eller en rørleggerbedrift. Når man skal starte en bedrift, må man ha en forretningsidé, gjøre en markedsundersøkelse og sette opp et budsjett. Bedriften trenger startkapital for å komme i gang, et pantelån i bank kan være en mulighet. Kommuner og fylkeskommuner gir ofte etableringstilskudd til nyetableringer. Innovasjon Norge er et statlig selskap som både gir råd og etableringsstipendier til nye bedrifter. Det er flere eierformer å velge mellom, enkeltpersonsforetak, ansvarlig selskap og aksjeselskap er de mest aktuelle. Firmaet må registreres i foretaksregisteret i Brønnøysund. Bedriften må også betale skatter og avgifter, og eieren må føre regnskap over driften.

I de siste årene har det blitt vanlig at skoleungdom starter såkalte ungdomsbedrifter. Dette er et pedagogisk opplegg der elevene lærer å starte, drive og avvikle en bedrift i løpet av et skoleår. Det arrangeres konkurranser i fylkene og på nasjonalt plan som kårer de beste ungdomsbedriftene.

Alle som driver egen næring som hovedbeskjeftigelse, har regnskapsplikt. Regnskapsloven stiller krav til næringsdrivendes regnskap. De viktigste regnskapsrapportene er resultatregnskapet og balansen.

Nettressurser

Brønnøysundregistrene

http://www.brreg.no/

Innovasjon Norge

http://www.innovasjonnorge.no/

Norges Vel

http://www.norgesvel.no/

Skatteetaten

http://www.skatteetaten.no/

Startsiden: Norske banker

http://www.startsiden.no/kategorier/okonomi_og_naringsliv/bransjer/okonomi_og_tjenester/banker/

Ungt entreprenørskap

http://www.ungdomsbedrift.no/

VINN

http://www.vinn.no/

Spør Oss – informasjon fra det offentlige om å starte og drive bedrift

https://www.altinn.no/no/hjelp-til-regelverk/

Bedin – bedriftsinformasjon – informasjonsside om regnskap

https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Drive/Regnskap-og-revisjon/

Samleside med informasjon om revisjon og regnskap fra offentlige og private

http://www.revisjon.no/

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 10.03.2017

© Cappelen Damm AS