Kapittel 15: Konflikter og terrorisme

I juli 2005 slo terrorister til mot busser og undergrunnsbanen i London. (Foto: Scanpix / Hubert Michael Soesl / EPA)I juli 2005 slo terrorister til mot busser og undergrunnsbanen i London. (Foto: Scanpix / Hubert Michael Soesl / EPA)

 


I hele etterkrigstida (etter 1945) har det vært en rekke kriger i mange land i verden. De fleste krigene i dag er borgerkriger, og det er Afrika som er hardest rammet. Årsakene er ofte etniske motsetninger, fattigdom og udemokratiske regjeringer som undertrykker folkegrupper. Borgerkrigene er ofte langvarige, de utkjempes med enkle våpen, og de rammer sivilbefolkningen hardt. Det er en klar sammenheng mellom krig og fattigdom. Krigsherjede land er de aller fattigste i verden.

Terrorangrepet mot USA 11. september 2001 forandret konfliktbildet i verden. Selv supermakten USA er sårbar for godt organiserte terroristgrupper. Osama bin Laden og terrorgruppa Al Qaida stod bak dette angrepet. Også Spania og Storbritannia har blitt rammet av internasjonal terrorisme i de siste årene. De fleste terroraksjoner som har blitt utført i de siste årene, har vært lokale, for eksempel selvmordsbombere i Israel, tamiltigre på Sri Lanka og den baskiske separatistgruppen ETA i Spania.

Motivene for terrorisme er blant annet å skape frykt i sivilbefolkningen, påvirke opinionen og presse regjeringer for å oppnå bestemte mål, for eksempel til ikke å delta i amerikanernes krig i Irak. Terror blir brukt av ekstreme politiske grupper som føler at andre midler ikke fører fram. Terrorister rekrutteres ikke bare blant de fattigste, men gjerne blant unge menn fra middelklassen. Karismatiske ledere som Osama bin Laden spiller en viktig rolle for å oppildne til terrorhandlinger.

Mange betegner den israelske hærens hevnaksjoner mot palestinerne og russernes krig mot terrorisme i Kaukasus som statsterrorisme. Resultatet blir en endeløs voldsspiral, der vold avler vold. Amerikanernes krig mot terror i Irak har ikke avskaffet terror, men har heller skapt det verste terrorproblemet verden har i dag.

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 22.05.2014

© Cappelen Damm AS