World Trade Center 11. september 2001 (Læreplanmål 5f)

 

Ruinene etter terrorangrepet på World Trade Center 11, september 2001.

Ruinene etter terrorangrepet på World Trade Center 11, september 2001.

5f diskutere kjenneteikn på og årsaker til terrorisme

Oppgave

  1. Hva skjedde 11. september 2001?
  2. Hvem sto bak dette terrorangrepet?
  3. Hvordan forandret 11.09.2001 USA og verden?
  4. Hvilke kriger har USA ført i sin krig mot terror etter 11.09.2001?
  5. Diskuter om USAs krig mot terror har vært vellykket?
  6. Kjenner du til andre store terroraksjoner i nyere tid?
  7. Diskuter hvordan verdenssamfunnet kan bekjempe terrorisme.

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 19.09.2013

© Cappelen Damm AS