Konflikter i verden (Læreplanmål 5d)

5d finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere

Bruk nettressursen og svar på spørsmålene.

Oppgave

  1. Hva kjennetegner væpna konflikter i dag?
  2. Hvor mange kriger og alvorlige konflikter var det i 2010-11? Hvordan har dette utviklet seg over tid?
  3. Hvilke verdensdeler har flest væpna konflikter?
  4. Hva er årsakene til at nesten alle konflikter er borgerkriger (indre konflikter)?
  5. Hva kjennetegner ”de nye krigene”?
  6. Hva menes med statsoppløsning? Hvilke virkninger kan dette få?
  7. Hva menes med asymmetrisk krigføring?
  8. Hvordan blir borgerkriger ofte finansiert?
  9. Hva menes med interessekonflikter og verdikonflikter?

Nettressurser

Konfliktar i verda

http://hvorhenderdet.nupi.no/Tema/Konflikt-krig-og-fred

Hvor hender det? (NUPI) nr 24 2008

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 19.09.2013

© Cappelen Damm AS