Båtflyktninger (Læreplanmål 5b + 5e)

5b definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering

5e gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda

Bruk nettressursene og svar på oppgavene.

Oppgave

 1. Hva skjedde utenfor kysten av Libya i mars 2009?
 2. Hva menes med illegale migranter?
 3. Hvilket omfang har den illegale migrasjonen over Middelhavet?
 4. Hvorfor risikerer så mange afrikanere å ta seg over til Italia eller andre europeiske land i dårlige båter?
 5. Hva menes med internasjonale migranter?
 6. Hvor stort omfang har migrasjonen i verden?
 7. Hva er forskjellen på migranter og flyktninger?
 8. Hva menes med menneskehandel? Hva er oftest årsaken til menneskehandel?
 9. Hva menes med hjerneflukt? Hvilke negative konsekvenser kan hjerneflukt ha for fattige land?
 10. Drøft om vi i Norge bør importere for eksempel leger og sykepleiere fra fattige land.
 11. Hvorfor blir europeiske land kritisert for dobbeltmoral i innvandringspolitikken?

Nettressurser

Inger-Marit Sæby: – Minst 300 flyktninger druknet i Middelhavet

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=561704

VG Nett 31.03.09

Bjarne Håkon Hansen og Erik Solheim: Globaliseringens tapere

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article1443806.ece

Aftenposten.no 03.09.06

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 19.09.2013

© Cappelen Damm AS