Om nettstedet

Her finner du tilleggsressurser til Ny agenda. Start med å velge hoveddel eller kapittel i menyen til venstre. Fra disse sidene velger du nettressurser og oppgaver som du vil arbeide videre med.

Nettstedet består som boka av fire hoveddeler. På hoveddelsidene finner du korte innledninger om innholdet i kapitlene i hver enkelt hoveddel. Du finner også en eller flere temaoppgaver med problemstillinger fra alle kapitlene i delen. Disse temaoppgavene passer godt å arbeide med som oppsummering av kapitlene i den aktuelle hoveddelen.

De enkelte kapittelsidene inneholder:

Sammendrag av kapitlet

Et kort sammendrag av det viktigste innholdet i kapitlet.

Sentrale faglige begreper i kapitlet

En liste over de begrepene med forklaringer som du bør vite betydningen av når du har arbeidet med kapitlet. Det kan være lurt å gå igjennom denne begrepslista når du oppsummerer det enkelte kapittel.

Nettressurser

Til hvert kapittel er det en lenkesamling til nettsteder som vi synes er faglig gode og relevante dersom en vil fordype seg i enkeltemner i kapitlet.

Lydfiler til teksten i kapitlet

Teksten i boka ligger som lydfiler under hvert kapittel. For at ikke filene skal bli så tunge å laste ned er hvert kapittel delt inn i mindre deler. Lydfilene kan enten spilles av direkte, eller de kan lastes ned som mp3-filer.

Oppgaver

Det er mange og varierte oppgaver til hvert kapittel.

Flervalgsoppgaver

Alle kapitler har klikkbare flervalgsoppgaver. Dette er repetisjonsoppgaver som du kan bruke til å teste hvor mye du har lært, og svarene finnes i læreboka.

Kryssord

Hvert kapittel har enkle kryssord der du skal bruke sentrale faglige begreper i kapitlet.

Luketekst

Hvert kapittel har enkle oppgaver der du skal fylle inn sentrale faglige begreper i setninger.

Arbeidsoppgaver

Disse oppgavene tar utgangspunkt i kilder på andre nettsteder. De er knyttet til mange typer materiale, som interaktive nettutstillinger, primærkilder, fagartikler, avisartikler, bildemateriale, lydklipp, statistikk m.m. Nettstedene er kvalitetsvurdert av redaksjonen med tanke faglig og pedagogisk brukbarhet, men siden dette er materiale som ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere at innholdet til enhver tid er oppdatert og fyller kvalitetskravene.

Oppgavene er beregnet på alle elevgrupper. Noen oppgaver er merket SPESIELT FOR YRKESFAGLIG UTDANNINGSPROGRAM, og de er beregnet bare på disse.

Repetisjonsoppgaver

Til alle kapitler er det repetisjonsoppgaver. Svar på oppgavene finner du i læreboka. Disse kan du for eksempel kopiere inn i din tekstbehandler og besvare dem skriftlig der.

Tilgjengelig på alle sider

Søk i Wikipedia

Nederst på hver side finner du et søkevindu til Wikipedia, et gratis tilgjengelig leksikon på Internett.
 
Wikipedia ble lansert på engelsk i 2001 og spredte seg raskt til en rekke andre språk; i juli 2006 var det registrert artikler på i alt 229 språk. Per juli 2006 hadde den engelskspråklige versjonen nær 1 250 000 artikler, og i den norske versjonen fantes det på samme tid 67 950 artikler.
 
Det står enhver fritt til å bidra med innhold og til å redigere publisert innhold på dette nettleksikonet. Derfor må du lese artiklene og opplysningene i Wikipedia med et kritisk blikk.
 
Dersom du støter på begreper eller fenomener som du lurer på under arbeidet, kan du søke etter svar her. Vi garanterer ikke at du finner svar på alle problemstillinger. Finner du ikke svar i den norske versjonen, kan du prøve deg i den engelske versjonen. Noen ganger kan det også være nødvendig å bruke vanlige “papirkilder”, som leksikon og andre oppslagsverk, eller andre steder på nettet.

Læreplanen i samfunnsfag

Du kan til enhver tid logge deg inn på læreplanen i samfunnsfag.

Blindkart

Vi har lagt ut 3 blindkart i pdf-format som lett kan skrives ut og brukes i undervisningen. Du må ha programmet Acrobat Reader for å få opp kartene. Programmet kan lastes ned gratis fra nettet.

Et nettsted i utvikling

Nettstedet er i stadig utvikling. Vi legger ut nye nettressurser og oppgaver, og vi prøver å sjekke at lenkene på nettstedet fungerer.

Tilbakemeldinger

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på innholdet på dette nettstedet. Bruk adressen nyagenda@cappelen.no for kontakt med forlaget og forfatterne.

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 14.09.2007

© Cappelen Damm AS