Temaoppgave: Kriminalitet og årsaker til kriminalitet (Læreplanmål 2d)

Bruk temasiden anmeldte lovbrudd 2012 og svar på spørsmålene. 

 

 

Oppgave

Oppgave 1

a) I tabellen er det oppgitt flere typer forbrytelser og forseelser. Lag et konkret eksempel som viser hva man har gjort galt når man blir straffet under lovbruddgruppene under.

- Økonomisk kriminalitet

- Annen vinningskriminalitet

- Voldskriminalitet

- Seksualkriminalitet

- Narkotikakriminalitet

- Skadeverk

- Miljøkriminalitet

- Arbeidsmiljøkriminalitet

- Trafikk-kriminalitet

b) Forklar forskjellen på en forbrytelse og en forseelse.

Oppgave 2

a) Sammenlign ditt fylke med Oslo. Dersom du bor i Oslo, sammenligner du med Troms. Skriv ned de tre lovbruddene der det er størst forskjell mellom ditt hjemfylke og det fylket du har sammenlignet med. Skriv ned tall for begge fylkene.

b) Sett ned noen punkter der du vurderer hva som kan være årsakene til de forskjellene du fant.

Oppgave 3

a) Hvorfor begår noen lovbrudd? I denne oppgaven skal du nevne noen årsaker til lovbruddene under. Her må du hente kunnskap fra hele oppgave 1. Begrep som kan være med, er sosialisering, roller, massemedier, mobbing, barnevernet og skilsmisse.

- Skadeverk

- Narkotikakriminalitet

- Annen vinningskriminalitet

b) Du er forsvarer i en straffesak. Ta utgangspunkt i en av de tre sakene over. Tenk deg at du skal forsvare en lovbryter. Beskriv lovbryteren med kjønn, alder og nasjonalitet. Beskriv lovbruddet. Gjør rede for hva som kan virke i formildende retning for straffeutmåling. Forsvarstalen din bør være på om lag en håndskrevet A4 side.

Rollespill. Oppgave 3 b kan også gjennomføres som et rollespill. Klassen blir enig om en forbrytelse. En elev velges ut til å være forsvarer, en annen til å være aktor. Det må også velges en dommer. Det velges ingen som skal være den siktede. Klassen setter felles opp en beskrivelse av den siktede både av personen og hans eller hennes oppvekst og situasjon i dag. Når aktor og forsvarer har holdt sine innlegg, avgjør klassen om den siktede er skyldig eller ikke.

Nettressurser

Anmeldte lovbrudd 2012

http://www.ssb.no/lovbrudda

Oppgaver

Temaoppgave: Kriminalitet og årsaker til kriminalitet (Læreplanmål 2d)
Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 17.09.2013

© Cappelen Damm AS