Kapittel 4: Kultur og religion

Kong Olav tok Holmekollbanen under oljekrisen i 1973. Han skulle på skitur. Er dette typisk for norsk kultur? Foto: Scanpix, Aktuell, Billedcentralen.Kong Olav tok Holmekollbanen under oljekrisen i 1973. Han skulle på skitur. Er dette typisk for norsk kultur? Foto: Scanpix, Aktuell, Billedcentralen.

 

Ordet kultur kommer fra latin og betyr å dyrke, foredle og bearbeide. I dag brukes begrepet om alt som er menneskeskapt. Kultur omfatter både språk og religion. På samme måte er mat, musikk og film eksempler på kultur.

Vi sier at vi har en del felles holdninger og verdier som utgjør den norske kulturen. Den norske kulturen består også av en del minoritetsgrupper.  Samer og innvandrere er to minoritetsgrupper som har satt sitt preg på det norske samfunnet.

De fleste er stolte av sin kultur og det landet de bor i. For noen kan denne stoltheten bli så ekstrem at de ikke godtar mennesker som er annerledes. Det er som oftest mennesker med en annen hudfarge som ikke blir akseptert. Når personer med en annen hudfarge blir diskriminerte, kaller vi det rasisme. Rasisme kan ha mange årsaker. Ofte skyldes rasisme liten kunnskap om de man ikke liker eller et behov for å finne syndebukker.

Selv om svært mange nordmenn er medlemmer av statskirken, er det mange som søker Gud utenfor statskirken også. Det religiøse mangfoldet i Norge består ikke bare av forskjellige kristne menigheter. Vi finner også religiøse samfunn fra de andre verdensreligionene i Norge. De fem verdensreligionene er hinduismen, buddhismen, jødedommen, kristendommen og islam. Selv om religionene kan være forskjellige, er tro på noe utenfor oss selv felles for alle.

Religion er en privatsak, men religion har også betydning for samfunnet. Mange land bygger sine lover på religion. Det er også en del mennesker i landet som ikke tror på Gud. Human-Etisk Forbund med ca. 70 000 medlemmer er imot at etikken og lovverket i Norge skal knyttes til religion.

Nettressurser

NETTRESSURSER TIL KULTUR:

Amnesty International Norge

http://www.amnesty.no/web.nsf/pages/index

Antirasistisk Senter

http://www.antirasistisk-senter.no/

Attac

http://www.attac.no/

Blitz

http://www.pluto.no/doogie/blitz/

FN-sambandet

http://www.fn-sambandet.no/

Institutt for menneskerettigheter

http://www.humanrights.uio.no/

Kultur- og kirkedepartementet

http://odin.dep.no/kkd/

Kulturskolen

http://odin.dep.no/ufd/norsk/publ/rapporter/014005-991121/index-dok000-b-n-a.html

Norske festivaler

http://www.norwayfestivals.com/

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

http://www.noas.org/

Ringerike Antirasistisk Ungdom

http://www.rau.no/

Sametinget

http://www.samediggi.no/

Senter mot etnisk diskriminering

http://www.smed.no/

Statistisk sentralbyrå: Kulturtilbud

http://www.ssb.no/emner/07/

Stiftelsen Hvite busser til Auschwitz

http://www.hvitebusser.no/

Thomas Hylland Eriksen: Typisk norsk

http://folk.uio.no/geirthe/Typisk.html

NETTRESSURSER TIL RELIGION:

Alternativt nettverk

http://www.altnett.no/

Buddhistforbundet

http://www.buddhistforbundet.no/

Den katolske kirke

http://www.katolsk.no/

Den norske kirke

http://www.kirken.no/

Det Mosaiske Trossamfund (om jødedommen)

http://www.dmt.oslo.no/

Det norske Hedningsamfunn

http://www.hedning.no/

Human-Etisk Forbund

http://www.human.no/

Innføring om hinduismen, kortfattet

http://www.srm.net/hinduism/

Kristne nettsteder i Norge

http://www.kristen.no/

Kvasirs religionsoversikt

http://www.kvasir.no/alle?q=religion

Paganisme

http://www.paganpath.com/

Startsiden har en rekke pekere til kirke og livssyn

http://www.startsiden.no/tro_og_livssyn/

Jehovas Vitners offisielle nettsted

https://www.jw.org/no/

islam.no

http://www.islam.no/

Åsatro

http://www.bifrost.no/

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 09.03.2017

© Cappelen Damm AS