PowerPoint læreplan og muntlig eksamen

PP læreplanen i samfunnsfag

Vi har laget en PowerPoint som skal gjøre det lettere for lærer å presentere faget for elever. Vi har delt opp lærerplanen i mindre deler, slik at det skal være lettere å forstå formålet med faget og hva som forventes av elevene. Vår PowerPoint kan være et utgangspunkt for lærer til å gjøre læreplanen enklere å forstå for elevene. Elever kan også ha glede av å lese læreplanen som en PowerPoint, fremfor å måtte finne den samme informasjonen på nettsiden til UDIR.

PP Muntlig eksamen

Vi har laget en PowerPoint som skal gjøre det lettere for lærer å presentere de nye eksamensreglene for elever. Vi har valgt ut de mest sentrale sidene ved ny regler knyttet til eksamen i samfunnsfag. Dokumentet er delt opp i mindre deler og noen steder også satt opp i punkter. Dette er gjort for å gjøre teksten mer tilgjengelig. Siden det er mye tekst her, kan lærer selv velge ut de sidene ved presentasjonen som er viktigst å kjenne til før eksamen. For elever som på egen hånd ønsker å lære mer om hvordan eksamen skal gjennomføres, kan det være av interesse å se hele presentasjonen

PowerPointen til læreplan i samfunnsfag og muntlig eksamen er plassert under VEDLEGG på startsiden til Ny agenda

Aktuelt

Likekjønnede ekteskap i kirka

Kirkemøtet i Den norske kirke har vedtatt ny vigselsliturgi, og fra 1. februar 2017 kunne homofile og lesbiske gifte seg i kirka.

Les mer

«Ungdom har pistoler og barn selger hasj»

Vinteren 2017 var det stort fokus på gjengkriminalitet i Oslo i mediene. Les to nyhetsoppslag om dette og gjør oppgaver. 

Les mer

PowerPoint læreplan og muntlig eksamen

PowerPoint til alle 16 kapitlene i Ny agenda

Retningslinjer for muntlig eksamen fra 1. oktober 2013Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 02.06.2014

© Cappelen Damm AS