Sosialisering (Læreplanmål 1a) (Kap.1)

1a formulere en aktuell samfunnsfaglig problemstilling og skrive en drøftende tekst ved å bruke fagbegrep, varierte kildeomfang og kildehenvisninger.

Oppgave

Finn ut og drøft hvordan sosialisering av ungdom i dag skiller seg fra den sosialiseringen som foreldregenerasjonen hadde.

Nettressurser

Kilde for å besvare oppgaven: De fleste vil ha lydige, veloppdragne og ansvarsfulle barn

http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/69854?_ts=137daf6cb20

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 19.05.2014

© Cappelen Damm AS