Kanaler til påvirkning (Læreplanmål 1a) (Kap.7)

1a formulere en aktuell samfunnsfaglig problemstilling og skrive en drøftende tekst ved å bruke fagbegrep, varierte kildeomfang og kildehenvisninger.

Oppgave

Finn en sak, enten lokalt eller nasjonalt. Skriv en tekst der du drøfter hvilke kanaler du kan benytte for å få frem ditt syn på saken. Formuler overskriften som en problemstilling.

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 19.05.2014

© Cappelen Damm AS