Arbeidsledighet i Norge (Læreplanmål 1a) (Kap.10)

1a formulere en aktuell samfunnsfaglig problemstilling og skrive en drøftende tekst ved å bruke fagbegrep, varierte kildeomfang og kildehenvisninger.

Oppgave

Drøft hvordan Norge skal unngå å få like høy arbeidsledighet som mange av de andre landene i Europa har.

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 19.05.2014

© Cappelen Damm AS