Etisk handel (Læreplanmål 1b) (Kap.2)

1b utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løsningsforslag muntlig og skriftlig med presis bruk av fagbegrep

Oppgave

Hva er etisk riktig handel? Her må du se på både miljøhensyn, energiforbruk, arbeidsforhold og hvor varen er produsert. Er det lett å handle etisk der du bor? Gjør en undersøkelse i noen butikker for å finne ut hvilke merkeordninger som kan hjelpe deg med å handle etisk.

Nettressurser

Forslag til kilde: youthXchange. Et nettsted på engelsk

http://www.youthxchange.net/main/home.asp

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 19.05.2014

© Cappelen Damm AS