Lovbrudd i ditt fylke (Læreplanmål 1b) (Kap.3)

1b utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løsningsforslag muntlig og skriftlig med presis bruk av fagbegrep

Oppgave

Lovbrudd i ditt fylke

a) Sammenlign ditt fylke med Oslo. Dersom du bor i Oslo, sammenligner du med Troms. Skriv ned de tre lovbruddene der det er størst forskjell mellom ditt hjemfylke og det fylket du har sammenlignet med. Skriv ned tall for begge fylkene.

b) Sett ned noen punkter der du vurderer hva som kan være årsakene til de forskjellene du fant.

c) Drøft mulige løsningsforslag for å forhindre den type lovbrudd som du har funnet.

Nettressurser

Kilde for å besvare oppgaven: Anmeldte lovbrudd 2012

http://www.ssb.no/lovbrudda

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 19.05.2014

© Cappelen Damm AS