Etablering av bedrift (Læreplanmål 1b) (Kap.11)

1b utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løsningsforslag muntlig og skriftlig med presis bruk av fagbegrep

Oppgave

Tenk deg at du skal starte din egen bedrift. Drøft muligheter og utfordringer ved å etablere en bedrift der du bor. Her bør du også vurdere utfordringer som gjelder arbeidsmiljø, organisering av de ansatte, miljøproblemer og eventuelt utfordringer knyttet til en globalisert verden.

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 19.05.2014

© Cappelen Damm AS