Hvordan kan du skape en bedre verden? (Læreplanmål 1b) (Kap.14)

1b utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løsningsforslag muntlig og skriftlig med presis bruk av fagbegrep

Oppgave

Drøft hva som kan gjøres for å skape en bedre verden. I denne oppgaven skal du ha fokus på problemer knyttet til miljø og fattigdom.

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 19.05.2014

© Cappelen Damm AS