Konflikter og veier til løsning (Læreplanmål 1b) (Kap.15)

1b utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løsningsforslag muntlig og skriftlig med presis bruk av fagbegrep

Oppgave

Velg deg en konflikt eller et menneskerettighetsbrudd og drøfte hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre for å få til en god løsning på problemet.

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 19.05.2014

© Cappelen Damm AS