Investeringer i utlandet og etikk (Læreplanmål 1b) (Kap.16)

1b utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løsningsforslag muntlig og skriftlig med presis bruk av fagbegrep

Oppgave

Drøft om vi bør vi begrense mulighetene for norske selskaper til å investere i land som bryter menneskerettighetene grovt?

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 19.05.2014

© Cappelen Damm AS