Holocaust (Læreplanmål 1c) (Kap.4)

1c bruke varierte digitale søkestrategier for å finne og sammenligne informasjon som beskriver problemstillinger fra ulike synsvinkler og vurdere formålet og relevansen til kildene

Oppgave

En av årsakene til fordommer og rasisme kan være mangel på kunnskap, eller at den kunnskapen vi har ikke stemmer med virkeligheten. På nett vil du kunne finne mange eksempler som hevder at en rase er bedre enn en annen. Du vil også kunne finne eksempler på nettsteder som hevder at skole, myndigheter og media driver med feilinformasjon. Her er et eksempel på to nettsteder som har motstridende oppfatninger av hva som skjedde med jødene under andre verdenskrig.

Nettressurser

66 Questions and Answers on the Holocaust (Fornekter Holocaust)

http://www.stormfront.org/revision/questions.html

Nizkor's Responses A Reply to "66 Q&A" (Besvarer fornektelsen med motargumenter)

http://www.nizkor.org/features/qar/qar00.html

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 19.05.2014

© Cappelen Damm AS