Likheter og skillelinjer hos de norske partiene (Læreplanmål 1c) (Kap.6)

1c bruke varierte digitale søkestrategier for å finne og sammenligne informasjon som beskriver problemstillinger fra ulike synsvinkler og vurdere formålet og relevansen til kildene

Oppgave

Finn fram til likhetstrekk og skillelinjer i partienes valgprogram. Her kan du ta utgangspunkt i en eller flere konfliktlinjer.

Nettressurser

Lenker til alle partiene finner du her

http://nyagenda.cappelendamm.no/c84020/sammendrag/vis.html?tid=90731

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 19.05.2014

© Cappelen Damm AS