Fattigdom i Norge (Læreplanmål 1c) (Kap.9)

1c bruke varierte digitale søkestrategier for å finne og sammenligne informasjon som beskriver problemstillinger fra ulike synsvinkler og vurdere formålet og relevansen til kildene

Oppgave

Norge oppfattes av de fleste som et rikt og godt land å bo i. På side 174 i Ny agenda brukes begrepene subjektiv og relativ om fattigdom.

Bruk ulike kilder og drøft i hvor stor grad vi kan si at vi har fattigdom i Norge.

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 19.05.2014

© Cappelen Damm AS