Globaliseringens betydning for kultur og næringsliv i Norge (Læreplanmål 1c) (Kap.12)

1c bruke varierte digitale søkestrategier for å finne og sammenligne informasjon som beskriver problemstillinger fra ulike synsvinkler og vurdere formålet og relevansen til kildene

Oppgave

Drøft, ved hjelp av forskjellige kilder, om globalisering er en fordel eller ulempe for norsk kultur og næringsliv.

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 19.05.2014

© Cappelen Damm AS