Religiøse symboler på skolen (Læreplanmål 1e) (Kap.4)

1e drøfte samfunnsfaglige tema i digitale diskusjonsfora og vurdere egne oppfatninger i lys av andre sine innlegg

Oppgave

Religion er en viktig del av mange unges identitet. Bør skolen forby alle religiøse symbol som, kors, hijab og kipa?

Nettressurser

Østlandssendingen: FrP vil ha hijabforbud i skolen

http://www.nrk.no/ostlandssendingen/vil-ha-hijabforbud-i-skolen-1.6620825

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 19.05.2014

© Cappelen Damm AS