Del 1: Individ og samfunn

Mennesker samles i samfunn for å få dekket behovet for trygghet og kjærlighet. For at et samfunn skal fungere er det mye som må læres. Fra vi blir født og resten livet møter vi krav og forventninger. Kunnskap om sosialisering og hvordan vi tilpasser oss samfunnet er viktig for å forstå hvordan vi påvirkes av samfunnet rundt oss.

Det er ikke bare samfunnet som påvirker oss. Vi påvirker også samfunnet. Våre holdninger og måte å være på får betydning for dem vi er sammen med. Når vi ikke oppfører oss slik det forventes, kan det få konsekvenser.

Hvordan gutter og jenter oppfører seg og hvilke yrkesvalg de tar, er ofte knyttet til kjønnsroller.

Hva slags samlivsform vi velger, kan variere fra par til par. De fleste velger å gifte seg i kirken, mens andre velger å inngå ekteskap utenfor kirken, borgerlig vigsel, eller inngår ekteskap i andre trossamfunn enn den norske kirke. Det er også mange som velger å leve sammen som samboere.

Kriminalitet er brudd på formelle normer. Det finnes mange årsaker til at noen begår lovbrudd. Straffen for lovbrudd kan variere avhengig av hvor alvorlig lovbruddet er.

Ungdom i dag usettes for sterk påvirkning fra mange sider. Reklame i massemediene påvirker oss til å kjøpe stadig nye varer og tjenester. Utvalget er enormt. Kunnskap om privatøkonomi og dine rettigheter som forbruker er viktig. Ved å kjenne til forbrukerkjøpsloven, kredittkjøpsloven og angrerettsloven vil du lettere bli hørt dersom du ønsker å klage på en vare eller tjeneste.

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 20.05.2014

© Cappelen Damm AS