Del 2: Kultur

Kultur handler om alt som er skapt av mennesker, og inkluderer derfor alle sider av livet. Kulturen i det miljøet du vokser opp i, er med på å påvirke holdningene dine. Kulturen påvirker også hvordan du snakker og hva slags klær du liker å bruke.

Kulturen er i stadig endring. Kulturen påvirker deg og du påvirker kulturen.

Religion er en viktig del av et lands kultur. I Norge har vi mange religioner. Kristendommen er den største. Religion gir mennesker noe å tro på. Religion kan også gi svar på vanskelige spørsmål, og sette grenser for hva som er rett og galt.

Gjennom tv og Internett får vi kunnskap om verden rundt oss. Vi blir kjent med kulturer som ofte kan være svært forskjellige fra den kulturen vi er vokst opp i. Innvandring og turisme gjør at vi møter nye kulturer både på skole, jobb og på reiser i utlandet.

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 25.04.2006

© Cappelen Damm AS