Temaoppgave: Ekteskap og sex i kristendom og islam (Læreplanmål 2g + 1c + 1d)

2g diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar

1c bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene

1d bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå

Oppgave

  1. Forklar begrepet fundamentalisme.
  2. Kildekritikk. Beskriv kort det du kan finne ut om kildene under. Hvilke religioner eller livssyn tilhører de? Tror du de er representative for de religionene eller livssynene de representerer?
  3. Beskriv de holdningene du finner til ekteskap og sex i kildene under.
  4. Hva er din egen holdning til ekteskap og sex?

Resultatet av arbeidet kan leveres som en skriftlig besvarelse eller presenteres for resten av klassen etter avtale med faglærer.

Kilde

Kildetekst 1: - Kan ikke nekte sex

Enevald Flåten mener ekteskap innebærer gjensidig underordning.

Av Astrid Dalehaug Norheim, Bergen, i Vårt Land 5. februar 2004

– Ingen ektefelle har rett til å nekte den andre sex, sier Enevald Flåten. Men han tar sterkt avstand fra at en kvinne vil miste velsignelsen hvis hun nekter sin ektemann sex.

Knutby-drapene har satt søkelyset på karismatiske menigheters forhold til seksualitet, underordning og forholdet mellom mann og kvinne. Enevald Flåten leder en av Norges største trosmenigheter. I høst ga han ut boken «En familie etter Guds hjerte», som handler om menn og kvinners rolle i ekteskapet.

Pervers. Flåten mener at maktmennesker i menigheten i Knutby har brukt religion som fasade for å utøve makt med Bibelen i hånd. Han karakteriserer den svenske menigheten som «pervers i både forkynning og handling» og tar sterkt avstand fra forkynnelsen han har hørt gjengitt, blant annet at en kvinne vil miste velsignelsen hvis hun nekter ektemannen sex.

– Det er jo sykt, sier Flåten. – I et naturlig forhold er ikke sex et krav, men noe man gir.

I lørdagens Vårt Land uttalte Ungdom i Oppdrag at de er blitt mer bevisste på hvordan de forkynner underordning i ekteskapet, for å unngå at det kan misbrukes av maktmennesker.

Valgt annerledes. Pastor Flåten fastholder det han tidligere har uttalt om ekteskapet, men sier at han kunne valgt andre ord enkelte steder.

– Etter det som har skjedd i Knutby er vi nødt til å tenke på hvordan vi skal legge frem underordning i ekteskapet. Idealet er et ekteskap fylt av kjærlighet, likeverdighet og respekt, der begge parter underordner seg hverandre, men at mannen har det endelige ansvaret og myndigheten, sier han.

Opprør og ansvar. Slik beskriver pastoren for en av Norges største menigheter kvinners opprør og mannens ansvar i boken:

■ Ekstrem feminisme og Lucifers opprør

Det som kunne vært et legitimt krav om bedre behandling fra kvinner som var lei av å bli behandlet som dørmatter, ble etter hvert et rent opprør med en helt feil ånd i seg.

Kjernen i feminismen er den samme som i Lucifers opprør i himmelen: - Jeg er ikke fornøyd med å være nestkommanderende. Jeg vil også være hode!

■ Opprør er aldri riktig, uansett grunn

Løsningen for undertrykte kvinner er ikke opprør, men at mannen igjen tar sin oppgave som hode på alvor.

■ Mannen er familiens hode

Å være hode handler mer om å elske og beskytte enn om å bestemme.

Men som alltid ellers er det umulig å stå ansvarlig for noe uten også å ha myndighet på dette området. Derfor er det til sjuende og sist mannen som må ta den endelige avgjørelsen i viktige spørsmål.

■ Kan ikke nekte sex

Jeg som mann kan ikke på noen måte ha rett til å la være å ha sex med min hustru hvis hun ønsker det. Dette gjelder selvsagt begge veier. Og for å være helt ærlig, så er kanskje problemet større den andre veien...

– For dem som lever i et normalt ekteskap der sex er en naturlig del av livet, vil ikke dette være noe problem, sier Flåten til Vårt Land.

Helhjertet. «Hvis du nå ble nervøs og føler at du er blitt kastet fullstendig i din ektemakes vold, så er det helt riktig. Det var det valget du gjorde da du giftet deg med ham eller henne», skriver Flåten videre i boken.

– Det jeg mener, er at du må gå inn i ekteskapet med hele ditt hjerte og ikke regne med at det er en vei ut, sier Flåten.

Han sier at han beskriver et ideelt ekteskap ut fra Bibelen, uten sideblikk til de mange som går inn i et ekteskap med en vanskelig bakgrunn. De trenger en egen sjelesørgerisk bok om gjenoppretting.

Du beskriver forhold hvor begge parter er ydmyke. Hva gjør en kvinne som er har giftet seg med en psykopat?

Hjelp eller skilsmisse. – Det er et veldig vanskelig spørsmål. Guds ord står fast, men i slike tilfeller har vi med sykdom å gjøre. Når en person ikke er skikket til ekteskap, vil han ødelegge både kone og barn. I en periode anbefaler vi separasjon for at han skal få mulighet til hjelp. I enkelte tilfeller ser vi at han har fått hjelp. I tilfeller hvor det ikke er forbedring, anbefaler vi skilsmisse.

Kildetekst 2: "Kvinnene i menigheten"

Utdrag fra Bibelen

1. Korinter 11.3-4 ”Jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, mannen er kvinnens hode. En mann som ber eller taler profetisk med noe på hodet, fører skam over sitt hode.”

1. Korinter 11. 5-6 ”Men en kvinne fører skam over sitt hode når hun ber eller taler profetisk uten å ha noe på hodet. Det er jo det samme som om hun var snauklippet. Hvis hun ikke vil ha noe på hodet, kan hun like gjerne klippe av seg håret! Men når det nå er en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret, da må hun ha noe på hodet.”

1. Korinter 11.7 ”Mannen må ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære.”

1. Korinter 11.8-9 ”For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen av mannen. Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens.”

Nettressurser

Ekteskap i islam

http://www.islam.no/faq_480_242_5497.aspx

På nettstedet Koran.no vil du finne spørsmål og svar som gjelder islam, sex og ekteskap

http://www.koranen.no/question.php?id=57

Oppgaver

Temaoppgave: Ekteskap og sex i kristendom og islam (Læreplanmål 2g + 1c + 1d)
Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 17.09.2013

© Cappelen Damm AS