Kapittel 1: Tilpasning til samfunnet

 

De første skritt på vei inn i samfunnet. Foto: Jose Luis Pelaez / The Stock Market / Scanpix.De første skritt på vei inn i samfunnet. Foto: Jose Luis Pelaez / The Stock Market / Scanpix.

Gjennom hele livet møter vi mange nye mennesker som stiller ulike krav til oss. Det er gjennom kunnskap om normer og regler vi lærer hva som forventes av oss. Mange av samfunnets normer er skrevet ned, men de fleste som vi møter daglig, er uformelle normer. De uformelle normene dreier seg som oftest om vanlig folkeskikk. Det å finne sin plass i samfunnet kalles sosialisering. Vi sosialiseres når vi lærer å følge normer og regler.

Dersom vi bryter med det som forventes, kan vi møte negative sanksjoner. En negativ sanksjon på skolen kan være dårlige karakterer. Får du gode karakterer, vil det være en positiv sanksjon.

Forventninger knyttes også til de rollene vi har. Det forventes for eksempel at du har med deg skolebøker når du har rollen som elev. Svømmetreneren har andre forventninger enn norsklæreren din. Hun forventer at du har med deg badetøy når du skal svømme. Noen forventninger knyttes til kjønn. Det kalles kjønnsroller. Selv om vi har kommet langt når det gjelder likestilling i Norge, kan det fortsatt være ulike forventninger til det å være gutt eller jente. Er det fortsatt slik at det er gutter som kan mest om bil, mens jentene er best på kakeoppskrifter?

Dersom vi bryter med forventninger som et flertall i ei gruppe har, kalles det sosialt avvik. Ofte kan sosialt avvik føre til negative sanksjoner. En type sanksjon som det jobbes mye med å bli kvitt både på skolen og i arbeidslivet, er mobbing.

 

 

Nettressurser

Barne- og likestillingsdepartementet

https://www.regjeringen.no/no/dep/bld/id298/

Forbundet Mot Rusgift

http://www.fmr.no/

Informasjon om ungdoms rettigheter, plikter og muligheter

http://www.ung.no/

Operasjon Dagsverk (OD)

http://www.od.no/

SSB: Barn og unge – aktuell statistikk

http://www.ssb.no/emner/02/barn_og_unge/

SSB: Kriminalstatistikk

http://www.ssb.no/emner/03/05/a_krim_tab/

Skoleporten. Hvor "god" er din skole?

http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no/default.aspx

Statistisk sentralbyrå. Hovedsiden

http://www.ssb.no/

Statistisk sentralbyrå. Norsk barneoppdragelse i 1990-årene

http://www.ssb.no/a/samfunnsspeilet/utg/9801/2.html

Utdanningsdirektoratet

http://www.utdanningsdirektoratet.no/

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 09.03.2017

© Cappelen Damm AS