Del 3: Politikk og demokrati

Norsk politikk og det norske politiske systemet handler om hvordan samfunnet vårt styres og hvordan fellesoppgavene i samfunnet skal løses. Grunnlaget for norsk demokrati er rettssikkerhet og menneskerettigheter. Det er viktig se på prinsippene for det politiske styret i Norge og det praktiske styret gjennom Stortinget, regjeringen, fylkesting og kommunestyrer. Hvilke oppgaver har disse organene – og hvordan er de organisert?

På hvilke måter kan befolkningen engasjere seg politisk? Folkelig engasjement er en forutsetning for et levende demokrati. Befolkningen kan delta gjennom valg, politisk aktivitet i et parti, påvirkning gjennom organisasjoner og i direkte kontakt med politikere. Mange deltar også i aksjoner og demonstrasjoner for saker som opptar dem.

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 01.09.2008

© Cappelen Damm AS