Temaoppgave: Hvordan påvirke en politisk beslutning? (Læreplanmål 4a)

4a utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad

Gå sammen i grupper og velg én av situasjonene under og gjør oppgavene sammen:

Situasjon 1: Tenk deg at klubben for ungdom mellom 12 og 17 år er truet av nedleggelse fordi kommunen må spare penger. Ungdommene er bitre for at kommunale nedskjæringer rammer forebyggende ungdomsarbeid.

Situasjon 2: Tenk deg at du er med i en gruppe foreldre som vil protestere mot manglende utbygging av gang- og sykkelveier til skolene i kommunen. De truer med å holde barna hjemme fra skolen inntil noe blir gjort.

Situasjon 3: Kommunen har vedtatt å bygge et nytt, flott sykehjem med store leiligheter, fordi det er det de kan få støtte til fra staten. Men det vil likevel bli så dyrt at de må utsette byggingen av en ny barnehage på ubestemt tid.

Oppgave

 1. Hvordan vil dere gå fram for å få kommunestyret til å endre standpunkt?
 2. Vurder hvilke kanaler dere bør bruke – og hvilke som er best egnet i denne situasjonen?
 • organisasjonskanalen
 • aksjoner, demonstrasjoner og sivil ulydighet
 • massemediene – aviser, lokalradio og lokalfjernsyn, regionalfjernsyn eller riksdekkende medier
 • direkte kontakt med politikere eller partigrupper
 • påvirkning gjennom valg
 1. Lag en grundig vurdering om bruken av disse kanalene.
 2. Skriv også leserinnlegg til avisen og momenter til et intervju på lokalfjernsyn.
 3. Sett også opp en liste med argumenter og skriv et brev til kommunestyret.
 4. I flere av situasjonene legger sentrale politikere på Stortinget føringer som begrenser kommunenes muligheter.
 • Vurder hvilke av situasjonene det kan være aktuelt å ta opp saken på et mer prinsipielt grunnlag – for eksempel slik at Stortinget må behandle saken, øke bevilgningene i statsbudsjettet, øremerke bevilgninger og lignende.
 • Dere vurderer å ta kontakt med en av stortingsrepresentantene fra fylket dere bor i. Lag en disposisjon til hvordan dere vil ta opp saken på prinsipielt grunnlag og planlegg et møte med en stortingsrepresentant.

Nettressurser

Folkevalgtes e-postadresser og telefonnumre

http://home.online.no/~ivajoha/folkevalgt/

ODIN: Informasjon fra regjeringen, statsministerens kontor og departementene

http://odin.dep.no/

Stortingets hjemmeside

http://www.stortinget.no/

Oppgaver

Temaoppgave: Hvordan påvirke en politisk beslutning? (Læreplanmål 4a)
Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 18.09.2013

© Cappelen Damm AS