Del 4: Arbeids- og næringsliv

Det norske næringslivet og arbeidslivet har gjenomgått store endringer de siste 150 årene. Tjenesteyrkene dominerer i dag, mens primærnæringene som en gang var de aller største, nå er svært små.

Det norske økonomiske systemet kalles blandingsøkonomi. Her er staten aktiv og påvirker produksjonen gjennom næringspolitikk og lovgivning. Den norske velferdsstaten skal trygge folk fra fattigdom og nød gjennom blant annet et godt utbygd trygdesystem.

For de fleste gir arbeidet mening med tilværelsen og inntekt å leve av. Noen grupper er mer utsatte for å bli arbeidsledige enn andre. Hva kan de og samfunnet gjøre med det?

Organisasjonene i arbeidslivet tar vare på medlemmenes interesser i spørsmål om lønns- og arbeidsforhold. Partene i arbeidslivet har laget regler for hvordan tariffavtaler og andre tvister skal løses.

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 22.06.2006

© Cappelen Damm AS