Temaoppgave: De forente nasjoner - FN (Læreplanmål 5d)

5d finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere

Bruk nettressursen under. Velg fra hovedmenyen fakta om FN og temasider.

Oppgave

 1. Hvordan er FN organisert i disse organene:
  • Sikkerhetsrådet
  • Generalforsamlingen
  • Generalsekretæren og sekretariatet

  • Det økonomiske og sosiale råd

 2. Gjør rede for én eller flere av særorganisasjonene i FN: ILO, IAEA, UNICEF, UNHCR, OHCHR, UNCTAD, UNEP, FAO, UNESCO, UNDP, WHO,WFP

 3. Gjør rede for de viktigste oppgavene til FN og vis hvordan FN arbeider på disse områdene:

  • Arbeid for fred
  • Fattigdom og utvikling
  • Miljø, klima og bærekraftig utvikling
  • Menneskerettigheter
  • Urfolk
 4. Gjør rede for noen av forslagene til reformer av FN.

Nettressurser

FN-sambandet

http://www.fn.no

Oppgaver

Temaoppgave: De forente nasjoner - FN (Læreplanmål 5d)
Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 19.09.2013

© Cappelen Damm AS