Kapittel 3: Kriminalitet

 

Nasking og annen vinningskriminalitet utgjør størsteparten av kriminaliteten i samfunnet vårt. Foto: Scanpix.Nasking og annen vinningskriminalitet utgjør størsteparten av kriminaliteten i samfunnet vårt. Foto: Scanpix.

Det registreres rundt tusen lovbrudd i Norge hver dag. Det er vinningsforbrytelser (simple og grove tyverier) som dominerer. Den typiske lovbryteren er en ung mann bosatt i by.

Vanskelige oppvekstforhold og rusmiddelmisbruk er de hyppigste individuelle årsakene til kriminalitet. Samfunnsendringer som økende urbanisering, et mer anonymt og kaldt samfunn, materialisme og kjøpepress er en annen type forklaring.

21 års ubetinget fengsel er den strengeste straffen i Norge. Den brukes bare ved overlagt drap og spesielt grove narkotikaforbrytelser. De fleste fengselsdommene her i landet er korte. Den dømte slipper å sitte i fengsel hvis han dømmes til betinget fengsel hvis han ikke begår nye lovbrudd i en prøveperiode på to år. De fleste som har vært fengslet, blir straffet med fengsel på nytt. Derfor er det prøvd andre straffereaksjoner som samfunnstraff, der den dømte må gjøre samfunnsnyttig arbeid på fritida. Konfliktråd er en vellykket og mye brukt straffereaksjon mot unge lovbrytere. Her møter lovbryteren offeret sammen med en mekler, og de skal komme fram til en avtale hvor lovbryteren må gjøre opp for seg.

Straffens allmennpreventive virkning skal være å skremme innbyggerne fra å begå lovbrudd. Men det er flere andre tiltak enn straff som kan forebygge kriminalitet. Det er viktig at barnevern og skole griper tak i barn og ungdom som har problemer i oppveksten. Det er en klar sammenheng mellom rusproblemer og kriminalitet, derfor er det viktig å hjelpe folk ut av rusmisbruk. Mer synlig politi og natteravner som er ute der ungdom ferdes på nattetid, er et effektivt tiltak for å redusere kriminaliteten.

Nettressurser

Domstolenes nettsted for skolen

https://www.domstol.no/no/Om-domstolene/For-skolene/

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 09.03.2017

© Cappelen Damm AS