Etter 22.07.11: Hva liker vi med det norske samfunnet? (Læreplanmål 4b + 2e)

4b gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet, mellom anna om representasjon frå urfolk og minoritetar

2e definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsrollar og familie- og samlivsformer varierer frå stad til stad, og endrar seg over tid

Etter terrorhandlingene 22. juli 2011 oppfordret humoristen Are Kalvø leserne i Aftenposten lørdag 30. juli 2011 til å fortelle hva de liker best ved det norske samfunnet. Han kunngjorde en liste selv og oppfordret venner og andre til å legge inn flere momenter.

Oppgave

  1. Les avisoppslagene under. Finn fram til fem ting du syns er fint med det norske samfunnet.
  2. Les 2–3 av kommentarene til Kalvøs liste og andres tilføyinger fra kjente personer. Hva tror du disse mener med at vi har ”gjenoppdaget fellesskapet”, og at ”vi har flere ting som binder oss sammen enn det som skiller oss” i Norge?
  3. Her er fire av de mest populære tingene ved det norske samfunnet fra Aftenposten 6.08. 2011:
  • At et terrorangrep utløste et rekordsalg av blomster – ikke våpen.
  • At nasjonaldagen blir feira med barnetog, barneleikar og skulekorps.
  • At politiet vanligvis ikkje har våpen.
  • At ungane våre ikkje må gå gjennom ein matelldetektor før dei skal inn på skulen.

Velg to utsagn og forklar hvorfor du likte dem godt.

 

Nettressurser

Are Kalvø: Ting vi liker med dette samfunnet

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/article4189155.ece

Aftenposten 02.08.11: - Vi har gjenoppdaget fellesskapet

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4189935.ece

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 18.09.2013

© Cappelen Damm AS