Hva er terror og krig? (NRK videoklipp) (Læreplanmål 5d + 5f)

5d finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere

5f diskutere kjenneteikn på og årsaker til terrorisme

Bomben i regjeringskvartalet og skytingen på Utøya 22. juli 2011 var et terrorangrep. Men hva betyr egentlig det? Og hva betyr det å være terrorist? I videoklippet fra NRKs Supernytt forklarer politimannen Martin Bernsen det.

De utkjempes alltid en krig et eller annet sted i verden. FN er en internasjonal organisasjon som ble opprettet etter annen verdenskrig, har som mål å bevare fred og hindre krig i verden. Dette er ingen enkel oppgave. Men hva er egentlig krig? I videoklippet «Alt om krig på 5 minutter» forsøker Petter Schjerven forsøker å gi oss svaret.

Oppgave

  1. Diskuter hva som er forskjellen på en krig og terrorisme..
  2. Forklar begrepene: konflikt, krig, fred, terrorisme og strukturell vold.
  3. Se på filmklippet fra NRK om terror. Diskuter om det har blitt farligere å leve i Norge etter 22. juli 2011.
  4. Gi noen eksempler på terrorisme fra forskjellige deler av verden. Du vil finne noen eksempler i Ny agenda på side 272–274.
  5. I Ny agenda på side 275–276 står det om årsaker til terrorisme. Diskuter hva som kan gjøres både nasjonalt og internasjonalt for å forhindre terrorisme.

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 19.09.2013

© Cappelen Damm AS