Kolonikrig i Libya (Læreplanmål 5a + 5d)

5a definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet

5d finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere

Les artikkelen og svar på spørsmålene.

Oppgave

  1. Hvor ligger staten Libya?
  2. Hvordan har Muammar al-Gaddafi styrt Libya?
  3. Hvordan har forholdet vært mellom Gaddafis Libya og vestlige land fram til 2011?
  4. Hva har skjedd i flere land i Midtøsten vinteren og våren 2011?
  5. Hva skjedde i Libya?
  6. Hvordan og hvorfor ble Nato involvert i denne konflikten?
  7. Hvilke andre hensikter enn humanitære mener Øystein Noreng ligger bak engasjementet til flere Nato-land?
  8. Hvilken rolle mener han oljeressurser har spilt?
  9. Hvordan forklarer Noreng Saudi-Arabias rolle i denne konflikten?
  10. Hvordan ser Noreng for seg at Nato kan komme seg ut av den militære konflikten i Libya?

Nettressurser

Kolonikrig i Libya

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1002/subcat1021/thread147766/#post_147766

Artikkel av Øystein Noreng i Dagsavisen 19.05.2011

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 27.09.2013

© Cappelen Damm AS