Repetisjonsspørsmål til "Konflikter og terrorisme" (2006)

Oppgave

1 På hvilke ulike måter kan ordet fred forstås?

2 Hvilke deler av verden har mange væpnede konflikter?

3 Hva kjennetegner dagens kriger?

4 Hva er de viktigste årsakene til krig?

5 Hva er terrorisme?

6 Vis noen eksempler på internasjonal terrorisme i de siste årene.

7 Hvilke deler av verden har blitt hardest rammet av terror i de siste årene?

8 Hva kan være årsakene til terrorisme?

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 07.07.2009

© Cappelen Damm AS