Til brukere av Ny agenda skoleåret 2013/2014

Kunnskapsdepartementet fastsatte 21. juni 2013 ny læreplanen i samfunnsfag, og den skal tas i bruk skoleåret 2013/2014.

Her finner du den nye læreplanen:

http://www.udir.no/Upload/larerplaner/Felles%20allmenne%20fag/L%c3%a6replan%20samfunnsfag%20-%20fastsatt.pdf?epslanguage=no

Ny agenda har mange brukere. Læreverket er skrevet etter gammel læreplan. Som en ekstraservice til dere som kommer til å bruke Ny agenda til neste skoleår, har vi utarbeidet et forslag til hvordan bok og nettsted kan brukes etter ny plan. Vi har lagt ut nytt innhold på denne nettsiden.  

Du vil finne blant annet:

  • Forslag til årsplan for 2013/2014.
  • Oversikt over hvor i boka og på nettstedet de enkelte målene i den nye læreplanen blir behandlet.
  • Ny del i innholdsstrukturen som behandler det nye hovedmålet «Utforskaren».

 

Aktuelt

Likekjønnede ekteskap i kirka

Kirkemøtet i Den norske kirke har vedtatt ny vigselsliturgi, og fra 1. februar 2017 kunne homofile og lesbiske gifte seg i kirka.

Les mer

«Ungdom har pistoler og barn selger hasj»

Vinteren 2017 var det stort fokus på gjengkriminalitet i Oslo i mediene. Les to nyhetsoppslag om dette og gjør oppgaver. 

Les mer

PowerPoint læreplan og muntlig eksamen

PowerPoint til alle 16 kapitlene i Ny agenda

Retningslinjer for muntlig eksamen fra 1. oktober 2013Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 26.08.2013

© Cappelen Damm AS