PowerPoint til alle 16 kapitlene i Ny agenda

Til lærer

Vi har nå laget PowerPoint med sammendrag av alle kapitlene i Ny agenda. Hver PowerPoint viser først hvilke læreplanmål som kan knyttes til kapitlet. Deretter kommer hovedpunkter i kapitlet. Det er viktig at elevene er kjent med at vi til hvert kapittel har et vedlegg som heter; “Sentrale begreper til kapittel … [doc]” som ligger på vår nettside. I hver PowerPoint er definisjoner fra disse dokumentene markert med mindre skrift. Lærere vil også finne eksempler på filmklipp som kan benyttes i undervisningen, nettoppgaver og oppgaver knyttet til Utforskeren.

Hver PowerPoint har sidehenvisninger til Ny agenda, men ingen illustrasjoner. Dette har vi gjort for at lærere selv kan sette sitt eget preg på presentasjonene og selv legge til relevante eksempler og illustrasjoner.

Vi har valgt å legge ut alle PowerPoint-presentasjonene til elevene også. På lik linje med lærere må også de gjøre sine egne endringer dersom de ønsker å bruke PowerPoint til presentasjoner i løpet av året eller til eksamen.  Siden ny eksamensform ikke stiller krav om at elevene skal bruke PowerPoint, kan elevene i større grad kunne bruke våre forslag som et utgangspunkt for hvilke begreper og sammenhenger de bør kjenne til i hvert kapittel. Ny eksamensform legger også vekt på at samtalen etter presentasjonen skal vektlegges mer enn tidligere.

Til elev

Vi har nå laget PowerPoint med sammendrag av alle kapitlene i Ny agenda. Hver PowerPoint viser først hvilke læreplanmål som kan knyttes til kapitlet.  Deretter kommer hovedpunkter i kapitlet. Det er viktig at du er kjente med at vi til hvert kapittel har et vedlegg som heter; “Sentrale begreper til kapittel … [doc]” som ligger på vår nettside. I hver PowerPoint er definisjoner fra disse dokumentene markert med mindre skrift. Du vil også finne eksempler på filmklipp som du bør ha sett på, nettoppgaver og oppgaver knyttet til Utforskeren.

Hver PowerPoint har sidehenvisninger til Ny agenda, men ingen illustrasjoner. Dette har vi gjort for at du som elev selv kan sette ditt eget preg på presentasjonene og selv legge til relevante eksempler og illustrasjoner.

Vi har valgt å legge ut alle PowerPoint-presentasjonene til elevene også. På lik linje med lærere må også du gjøre dine egne endringer dersom de ønsker å bruke PowerPoint til presentasjoner i løpet av året eller til eksamen.  Siden ny eksamensform ikke stiller krav om at du skal bruke PowerPoint, kan du i større grad kunne bruk våre forslag som et utgangspunkt for hvilke begreper og sammenhenger du bør kjenne til i hvert kapittel. Ny eksamensform legger også vekt på at samtalen etter presentasjonen skal vektlegges mer enn tidligere. Pass på at du ikke bare kopierer begrep og punkter fra vår PowerPoint, men at du også forstår de begreper og sammenhenger du benytter. Spesielt til eksamen vil du i samtalen etter presentasjonen bli testet i om du kan bruke begreper i andre sammenhenger, og at du kan knytte presentasjonen din til flere deler av læreplanen enn de du har valgt i presentasjonen din.

PowerPointen til det enkelte kapittel er plassert under VEDLEGG på nettsida til kapittelet og under VEDLEGG på startsiden.

Aktuelt

Likekjønnede ekteskap i kirka

Kirkemøtet i Den norske kirke har vedtatt ny vigselsliturgi, og fra 1. februar 2017 kunne homofile og lesbiske gifte seg i kirka.

Les mer

«Ungdom har pistoler og barn selger hasj»

Vinteren 2017 var det stort fokus på gjengkriminalitet i Oslo i mediene. Les to nyhetsoppslag om dette og gjør oppgaver. 

Les mer

PowerPoint læreplan og muntlig eksamen

PowerPoint til alle 16 kapitlene i Ny agenda

Retningslinjer for muntlig eksamen fra 1. oktober 2013Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 02.06.2014

© Cappelen Damm AS