Kriminelle ungdomsgjenger i Oslo

Vinteren 2017 var det stort fokus på kriminelle ungdomsgjenger på Oslos østkant. Les de to artiklene nedenfor og gjør oppgavene. 

Oppgave

  1. Les artikkelen fra NRK. Hvilken type kriminalitet er vanlig blant ungdomsgjengene i Oslo, ifølge politiet som er intervjuet i artikkelen? 
  2. Hvilke mulige årsaker nevner politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, til at ungdom havner i disse gjengene? 
  3. Hvordan stemmer dette med hva læreboka sier om årsaker til kriminalitet?
  4. I artikkelen vises det til en undersøkelse og en rapport som heter «Ung i Oslo». Rapporten er fra 2015. Hva sier rapporten om rus og kriminalitet blant unge? 
  5.  Les artikkelen i Nettavisen. Hva sier avsnittsleder Jarle Kolstad, som jobber i politiet i Oslo Øst, om situasjonen som NRK beskriver? 
  6. Hvorfor tror du det er viktig for Kolstad å få fram at det er et problem med rus og vold blant unge i Oslo, men at dette ikke er knyttet til gjengkriminalitet?
  7. Hva kan politikere gjøre for å redusere bruken av rusmidler og vold blant ungdom? 
  8. Hva kan politiet gjøre for å bekjempe gjengkriminalitet? Tenk både på forebyggende tiltak og på hvilke straffer du tenker er effektive. 

Cappelen Damm
Søk i Wikipedia etter:  
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Sist oppdatert: 18.03.2017

© Cappelen Damm AS